« terug naar vorige pagina

Meldpunt medicijnen

Vanaf nu kunt u opvallende ervaringen met uw medicijnen rechtstreeks melden op het digitale Meldpunt Medicijnen. Het Meldpunt Medicijnen is een samenwerking van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, vier patiëntenorganisaties, de Consumentenbond en de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht. U vindt het Meldpunt Medicijnen op www.meldpuntmedicijnen.nl.

Bij het meldpunt worden ervaringen van medicijngebruikers, zowel positieve als negatieve, systematisch verzameld en geanalyseerd. Patiënten- en consumentenorganisaties kunnen de informatie op de site bijvoorbeeld gebruiken om hun leden beter voor te lichten over de voor- en nadelen van bepaalde medicijnen, inclusief verpakkingen en informatie in de bijsluiters. De resultaten kunnen ook worden gebruikt om voorschrijvers van geneesmiddelen, bijvoorbeeld huisartsen en specialisten te informeren en om fabrikanten of de overheid aan te spreken op bepaalde aspecten van medicijnen.

Met welke vragen en opmerkingen kunt u bijvoorbeeld op het meldpunt terecht? Een paar voorbeelden: ‘Ik krijg de verpakking van middel X niet open omdat ik reuma heb.’ ‘Nu dit middel niet meer vergoed wordt, krijg ik een ander middel voorgeschreven dat veel zwaarder is en daar ben ik niet blij mee.’ ‘Het merkloze middel Y geeft bij mij minder bijwerkingen dan het merkgeneesmiddel.’ ‘Middel Z werkt helemaal niet, en middel A dat wel werkte is van de markt gehaald.